Opći uvjeti poslovanja “Hotel Pax” Split

 

POČETNE ODREDBE

Članak 1.

Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „OUP”) primjenjuju se na pružanje usluga od strane upravitelja hotela “Pax”, Put iza nove bolnice 10c 21000 Split, Hrvatska (u daljnjem tekstu „Hotel“), Pax et bonum d.o.o, Kašteline 6, 21215 Kaštel Lukšić, OIB: 25114795185, registrirana u Poslovnom registru Trgovačkog suda u Splitu MBS:060403639, (u daljnjem tekstu „Operator“), te uvjetima plaćanja i otkazivanja u vezi s rezervacijama koje je izvršio klijent, kao i svim drugim pravima i obvezama koje proizlaze iz pravnog odnosa uspostavljenog korištenjem hotelskih usluga.

Članak 2.

Klijent ima pravo koristiti hotelske usluge tek nakon što je prihvatio ove OUP koji su javno objavljeni. Prilikom ponovnog korištenja hotelskih usluga od klijenta se uvijek traži da pročita ažuriranu verziju OUP. Operator zadržava pravo jednostrano izmijeniti ove OUP; izmijenjeni i dopunjeni OUP stupaju na snagu na dan njihove objave na mrežnoj stranici operatora. Potvrđivanjem svoje rezervacije, klijent izražava svoj bezuvjetni pristanak na ove OUP i njihove dodatke.

Članak 3.

Izražavajući svoj pristanak na OUP koji su javno objavljeni i dostupni, klijent izjavljuje da ima najmanje 18 godina i ima punu pravnu sposobnost za preuzimanje prava i obveza, te da su mu OUP jasni i razumljivi.

REZERVIRANJE

Članak 4.

Rezervacija se može izvršiti na vlastito ime ili za treću osobu.

Članak 5.

Prilikom rezervacije, klijent može pretraživati dostupne slobodne hotelske kapacitete unoseći svoje zahtjeve u formular za rezervaciju (datum dolaska, datum odlaska, vrstu sobe itd.).

Članak 6.

Nakon popunjavanja svih podataka o datumu početka i završetka rezervacije, vrsti sobe, dodatnih usluga, itd., prilikom rezervacije klijent mora dostaviti sve tražene informacije.

Članak 7.

Nakon ispunjavanja svih traženih informacija, izvršenja uplate u skladu s ovim OUP i provjere unesenih podataka, potvrda rezervacije, uključujući broj rezervacije, odmah će biti poslana na adresu e-pošte koju je klijent priložio. Dodijeljeni broj rezervacije služi kao potvrda rezervacije, kao kontaktni podaci za izvršenje bilo kakvih izmjena ili za otkazivanje rezervacije te kao potvrda za prijavu prilikom prijave u hotel. Stoga je klijent dužan čuvati na sigurnom broj rezervacije.

Članak 8.

Može se zatražiti poklon vaučer, a boravak na temelju tog vaučera može se rezervirati samo putem recepcije hotela (podaci za kontakt navedeni u članku 7. OUP).

UVJETI PLAĆANJA

Članak 9.

Potvrđivanjem rezervacije, klijent se obvezuje da će izvršiti uplatu za rezervirani boravak Operatoru hotela prije izvršenja usluge i ovlastiti Operatora da prihvati tu uplatu. Klijent je dužan izvršiti uplatu na način koji je sukladan sa pravilima otkazivanja za tu rezervaciju ili sukladno pisanom dogovoru s osobljem Hotela.

Boravišna pristojba

U skladu s propisima koji uređuju plaćanje boravišne pristojbe, gost mora platiti boravišnu pristojbu po plaćanju hotelskog smještaja. Iznos boravišne pristojbe koji se plaća u Hrvatskoj ovisi o sezoni i odredištu. Djeca mlađa od 12 godina isključena su iz boravišne pristojbe, dok djeca od 12 do 18 godina plaćaju popust od 50%. Boravišna pristojba plaća se istovremeno s nepodmirenim iznosom rezervacije. Iznos boravišne pristojbe jasno je naznačen na računu koji se gostu izdaje prilikom obračuna i plaćanja usluga.

Članak 10.

Ukoliko se radi o vrsti plaćanja u više tranši ili o akontaciji za rezervirane i potvrđene usluge, uplata će biti izvršena u roku naznačenom na predračunu, a ne dulje od 7 dana od primitka predračuna, u suprotnom se rezervacija smatra otkazanom. Nakon uspješnog primitka akontacije, klijentu se izdaje račun o primitku plaćanja.

Članak 11.

Ako klijent skrati rezervirani boravak u hotelu, hotel ima pravo naplatiti cjelokupnu ugovorenu cijenu za cijelo vrijeme rezerviranog boravka, u vidu odštete.

PROMJENE REZERVACIJA, UVJETI OTKAZIVANJA REZERVACIJE I NO-SHOW

Članak 12.

Klijent može promijeniti svoju rezervaciju u pisanom obliku, sukladno otkaznoj politici koja se primjenjuje na njegovu rezervaciju, telefonski ili putem e-pošte poslane na recepciju hotela koristeći sljedeće podatke za kontakt:

broj telefona: +385 21 280 887

e-pošta: info@hotelpaxsplit.com

poštanska adresa: Hotel Pax, Put iza nove bolnice 10c, 21000 Split, Hrvatska

Prilikom zahtjeva za promjenom rezervacije, klijent je uvijek dužan navesti broj rezervacije i poslati ga Operatoru prilikom rezervacije. Ako zahtjev klijenta za promjenom rezervacije ne može biti ispunjen zbog kapaciteta ili drugih operativnih razloga, Operator će poduzeti sve razumne korake kako bi udovoljio zahtjevima klijenta; međutim, Operator nije obvezan udovoljiti zahtjevu klijenta za promjenu u rezervaciji i klijent nema pravo tražiti naknadu štete ili bilo kakve druge učinke od Operatora zbog nemogućnosti promjene rezervacije.

Članak 13.

Ukoliko je klijent smještaj rezervirao koristeći putničku agenciju koja je partner Hotela, sve promjene i otkazivanja moraju rješavati s tom putničkom agencijom koju su koristili za rezerviranje smještaja. Putnička agencija i Hotel sukladno međusobnim ugovornim odnosima rješavaju pitanja oko promjena i otkaza.

Ako klijent raskine ugovor i otkaže rezervaciju, Operator ima pravo naplatiti odštetu za otkazivanje kako slijedi:

OTKAZNA POLITIKA I ODŠTETA ZA OTKAZIVANJE

Članak 14.

Individualne rezervacije

Neće se naplatiti odšteta za otkazivanje rezervacije za sve rezervacije otkazane do 14 dana prije očekivanog dolaska u Hotel, ukoliko rezervacija nije napravljena koristeći poseban cjenik koji ne omogućuje povrat novca.

Članak 15.

Ukoliko je rezervacija napravljena koristeći poseban cjenik koji ne omogućuje povrat novca, odšteta će se naplatiti za otkazivanje ili promjenu rezervacije u bilo kojem trenutku.

Članak 16.

Grupne rezervacije

Na grupne rezervacije se primjenjuju posebni uvjeti i odšteta za slučaj otkaza rezervacije ili smanjivanje kontigenta soba koji su naznačeni u Grupnom cjeniku Hotela, a koji je dostavljen partneru, prije rezerviranja.

Članak 17.

No-show, neuspješna prijava za rezervirani boravak

Ako se klijent ne prijavi za rezervirani boravak do 22:00 sata na dogovoreni dan dolaska, Operator ostvaruje pravo na odštetu za otkazivanje.

Iznos odštete za otkazivanje

Članak 18.

Individualne rezervacije

Odšteta za otkazivanje iznosi 100% iznosa rezervacije.

Članak 19.

Grupne rezervacije

Odšteta za otkazivanje rezervacije ili smanjivanje kontigenta soba je naznačena u Grupnom cjeniku Hotela, a koji je dostavljen partneru, prije rezerviranja.

Članak 20.

Operator zadržava pravo individualno odlučiti o svakom zahtjevu za poništenje odštete u slučaju otkazivanja rezervacije ili smanjenja kontigenta soba.

Članak 21.

Otkazne odštete za masaže, tretmane i ostale usluge.

Na masaže, tretmane i ostale usluge, primjenjuju se posebna pravila o odšteti za slučaj otkazivanja koja su navedena u cjenicima tih usluga.

Članak 22.

U slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s rezervacijom, klijent se može obratiti recepciji hotela telefonom na +385 21 280 287 ili putem e-maila: info@hotelpaxsplit.com

Članak 23.

Prijava je moguća na datum početka rezerviranog boravka nakon 15:00 sati. Odjava je u 11:00 sati na datum završetka rezerviranog boravka, osim ako nije unaprijed dogovoreno drugačije.

Članak 24.

Ako se klijent ne prijavi prije 22:00 sata na datum početka, to se smatra neuspješnom prijavom za rezervirani boravak (čl. 17. OUP), osim ako nije unaprijed dogovoreno drugačije. U tom slučaju Operator hotela zadržava pravo naplatiti odštetu za no-show, te ponuditi hotelsku sobu drugim klijentima.

Članak 25.

Ako klijent, bez dogovora s nadležnim zaposlenikom recepcije Hotela ne napusti sobu do 11:00 sati, naplaćuje se naknada za “kasnu odjavu” od 30 EUR (s PDV-om).  Ako gost nakon 13:00 sati ne napusti sobu, hotel ima pravo naplatiti klijentu 100% cijene sobe za taj dan. Soba se smatra praznom tek nakon što je klijent uklonio sve svoje stvari iz sobe i vratio elektroničku karticu nadležnom hotelskom zaposleniku na recepciji hotela.

Članak 26.

U slučaju posebnih zahtjeva (dječji krevetić, rana prijava i / ili kasna odjava) ili ako klijent želi rezervirati dodatne usluge, klijent se može obratiti recepciji hotela telefonom na broj +385 21 280 887 ili putem e-pošte na: info@hotelpaxsplit.com

Članak 27.

U iznimnim slučajevima Operator zadržava pravo da klijentu ponudi drugu vrstu smještaja od one prvobitno dogovorene, pod uvjetom da se ne razlikuje značajno od potvrđenog naloga za rezervaciju.

Članak 28.

Operator ima pravo odmah prekinuti boravak klijenta i povući se iz ugovora bez da klijent ima pravo tražiti povrat novca, ako klijent prouzroči štetu na hotelskom vlasništvu ili krši hotelska pravila. Operator ima pravo zahtijevati od klijenta naknadu za svu štetu prouzročenu ponašanjem klijenta kojim je oštećena hotelska imovina.

Članak 29.

Odredbe i uvjeti koji se odnose na rezervaciju grupnog boravka dogovaraju se s Operatorom pojedinačno.

Članak 30.

Ako je klijent oštetio hotelsku imovinu, hotel ima pravo tražiti naknadu štete na licu mjesta. Iznos se određuje na temelju kupovne cijene. Ako se hotel i gost hotela ne dogovore odmah i dobrovoljno na licu mjesta, hotel ima pravo pozvati policiju da riješi problem.

Članak 31.

Ako se pokrene lažni alarm zbog toga što klijent ne poštuje mjere zaštite od požara kao što su:

  1. zabrana pušenja u hotelskim prostorijama
  2. aktiviranje dimnog zaslona tijekom događaja
  3. korištenje otvorenog plamena u hotelskim prostorijama
  4. drugim slučajevima pokretanja lažnog alarma

davatelj usluge može naplatiti naknadu u iznosu do 2.000 EUR.

Članak 32.

Boravak s popustom

Operator ima pravo ponuditi popuste na redovni cjenik. Broj soba rezerviranih za popuste je ograničen.

Članak 33.

Rezerviranje i korištenje boravka s popustom reguliraju se posebnim uvjetima i odredbama koje isključivo reguliraju popuste na boravak koji imaju prednost pred ovim OUP-ima. Ovi OUP-i će se primjenjivati na boravke s popustom samo u onim dijelovima koji se ne reguliraju derogativno ili posebno u posebnim uvjetima.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOST

Članak 34.

Operator obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (u daljnjem tekstu “uredba”) te Pravilniku o sustavu e-Visitor (NN 43/2020.) (u daljnjem tekstu “Pravilnik”)

Članak 35.

Operator obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga isključivo u svrhu rezervacije smještaja i obveznog vođenja popisa turista sukladno Pravilniku.

Članak 36.

Podaci koje Operator obrađuje za gore navedenu svrhu, sukladno Pravilniku su:

– prezime i ime

– mjesto, država i datum rođenja

– državljanstvo

– vrsta i broj isprave o identitetu

– prebivalište (boravište) i adresa

– datum i vrijeme dolaska u objekt

– predviđeni datum odlaska iz objekta

– datum i vrijeme odlaska iz objekta

– spol

– adresa e-pošte

– broj telefona

Članak 37.

Korisnik usluga se činom rezervacije ili prijave za boravak u Hotel slaže da su mu predočeni i da je upoznat s ovim OUP, te da tim činom daje privolu Operatoru na korištenje podataka iz Članka 36. za svrhu iz Članka 35.

Članak 38.

Prilikom obrade osobnih podataka, Operator može obavljati operacije obrade koje uključuju prekogranični prijenos dostavljenih osobnih podataka u druge države članice Europske unije i/ili pristup takvim podacima iz inozemstva putem sustava daljinskog pristupa ako je sustavom za podnošenje upravlja procesor koji je uspostavljen u toj državi članici.  Tijekom prijenosa, Operator će osigurati, u najvećoj mogućoj mjeri, zaštitu osobnih podataka putem enkripcije i pomoću softverskih i hardverskih alata za osiguranje prenesenih podataka.

Članak 39.

Operator ima visoke etičke standarde i poštuje privatnost svojih klijenata. Osim kada se podaci moraju objaviti prema Zakonu ili drugim opće obavezujućim propisima, Operator neće otkriti niti dati pristup trećim stranama ili drugim primateljima bilo kojim osobnim podacima bez pristanka klijenta. Sustav rezerviranja koristi najsuvremenije tehnologije za enkripciju osjetljivih podataka.

Članak 40.

U skladu s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatska, Operator provodi sve mjere i radnje za obradu osobnih podataka na takav način da su subjekti podataka propisno i pravodobno obaviješteni o njihovim pravima na koja imaju pravo prema važećem zakonodavstvu Hrvatska, kao i evropskim zakonima i obvezujućim međunarodnim ugovorima i konvencijama. U slučaju dostave legitimnog zahtjeva subjekta podataka, Operator će obraditi taj zahtjev u roku od 30 dana od njegove dostave.

Članak 41.

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo, posebno na temelju pisanog zahtjeva upućenog Operatoru, zatražiti informaciju da li se njegovi/njezini osobni podaci obrađuju u sustavu arhiviranja Operatora ili ne; iz kojeg su izvora dobiveni njegovi osobni podaci; informacije o opsegu ili popisu obrađenih osobnih podataka; zahtijevati ispravak ili brisanje svojih nepotpunih, netočnih ili zastarjelih osobnih podataka; i zahtijevati brisanje osobnih podataka čija je svrha obrade već prestala ili koji su obrađeni bez odobrenja.

Članak 42.

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo prigovoriti obradi osobnih podataka u druge svrhe osim onih za koje su osobni podaci pruženi, te obradi osobnih podataka koji bi mogli nezakonito i dokazano utjecati na njegova prava i zakonski zaštićene interese, pod uvjetom da je takav prigovor legitiman. Operator je dužan takve osobne podatke blokirati bez nepotrebnog odgađanja i uništiti ih čim okolnosti to dopuste.

Članak 43.

Ako postoji sumnja na neovlaštenu obradu osobnih podataka, nositelj podataka ima pravo podnijeti prijedlog Uredu za zaštitu osobnih podataka Hrvatska da pokrene postupak za zaštitu osobnih podataka.

Članak 44.

Korisnik usluge ima pravu u svakom trenutku nakon pružene usluge zatražiti od Operatora brisanje svojih osobnih podataka iz sustava Operatora, ako se ne radi o popisu turista kojeg je Operator obvezan voditi sukladno Zakonu i Prvilniku.

Članak 45.

Nositelj podataka koji nema punu poslovnu sposobnost ostvaruje svoja prava preko roditelja/skrbnika.

Članak 46.

Prava preminulog nositelja podataka mogu ostvariti osobe u rodu u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 47.

Parkirna mjesta na hotelskom parkingu, korisnici usluga hotela mogu koristiti besplatno, uz predočenje potvrde o korištenju usluga koje pruža hotel. Vanjski posjetitelji parkiranje na hotelskom parkingu plaćaju sukladno važećem cjeniku.

Članak 48.

Sefovi u sobama su besplatni za korištenje svim gostima hotela. Veće vrijednosti se mogu pohraniti u sefu na recepciji uz pisani zapisnik o primitku i vrsti primljenih stvari. Operator ne odgovara za eventualni nestanak stvari gosta koje nisu bile pohranjeni u sefu na recepciji.

Članak 49.

Uslugama hotela se smatraju sve usluge pružene na lokaciji hotela, od strane Operatora ili operatorovih poslovnih paertnera, a gostima hotela svi korisnici tih usluga.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Ovi OUP-i i pravni odnosi koji proizlaze iz ovog Ugovora regulirani su zakonima Republike Hrvatske.

Članak 51.

Ako bilo koja odredba ovih OUP-ova bude ili postane ništava, nevažeća, nedjelotvorna ili neprovediva, takva ništavost, nevaljanost, neučinkovitost ili neprovedivost neće imati utjecaja na valjanost i djelotvornost drugih odredbi ovih Općih pravila.

Članak 52.

Prilikom potvrđivanja svoje rezervacije, klijent prihvaća ove OUP-ove i obvezuje se da će ih se pridržavati. Operator Hotela zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta poslovanja. Obveza za objavljivanje pisanog izmijenjenog dokumenta OUP-a smatra se ispunjenim objavljivanjem takvih izmijenjenih OUP-ova na web stranici operatora www.hotelpaxsplit.com

Ovi OUP-ovi stupaju na snagu 1.11.2020.. godine.

Hotel Pax

Put iza nove bolnice 10c,

21000 Split, Hrvatska

Operator:

Pax et bonum d.o.o.

registrirana u Poslovnom registru Trgovačkog suda u Splitu MBS:060403639

Kašteline 6,

21215 Kaštel Lukšić, Hrvatska

OIB: 25114795185

Član uprave: Ivan Livaković

IBAN: HR8423400091111006162, Privredna banka Zagreb